MCR LOCAL

Juvé & Camps ha participat en el projecte MCR Local: Creació d’un prototip de planta pilot mobil per a la concentració i rectificació de most de raïm in situ per substituir sucres importats en la producció de vins espumosos. Podeu trobar més informació aquí.

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022: “Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en

Clic aquí

FRUHPH

Juvé & Camps ha participat en el projecte Aplicació de les Ultra Altes Pressions per Homogeneïtzació en sucs de Fruita i vins per a la millora de la qualitat i la conservació sense additius.

 “Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

L’objectiu principal del projecte és el testat de la tecnologia UHPH com a tecnologia física no tèrmica per a l’estabilització de begudes d’origen vegetal com és el vi, els sucs i concentrats per tal de reduir l’ús de conservants i millorar les seves característiques organolèptiques.

No obstant, els sistemes actuals UHPH encara no s’han provat en totes les etapes possibles on aquesta tecnologia podria aplicar-se per solucionar diferents requeriments de les indústries vitivinícola i dels sucs i, per tant, és necessari realitzar proves en entorns reals.

Els objectius específics del projecte global són:

 1. Validar la tecnologia UHPH a la indústria de les begudes d’origen vegetal (sucs, concentrats i vi) i estudiar la vida útil de productes pasteuritzats i estèrils emmagatzemables a temperatura de refrigeració i ambient, respectivament.
 2. Avaluar i quantificar la millora en les característiques nutricionals i funcionals de les begudes obtingudes.
 3. Avaluar la millora en el perfil sensorial dels productes respecte a les tècniques de conservació actuals.
 4. Eliminar o reduir l’ús de conservants d’origen químic en l’elaboració de begudes d’origen vegetal, concretament els sucs, concentrats i vins.
 5. Creació de nous productes com vins joves disponibles tot l’any, incrementant el mercat dels mateixos.
 6. Millora de l’eficiència energètica de la indústria alimentària de begudes vegetals.
 7. Sensibilitzar les agències de normalització i regulació i els consumidors de vi sobre els beneficis d’UHPH com a mètode alternatiu per obtenir productes amb menys conservants.
 8. Generar sinèrgies entre diferents actors rellevants del sector de les begudes d’origen vegetal mitjançant un projecte col·laboratiu on es compartiran els resultats, millorant la competitivitat de totes les empreses i fent que l’impacte d’aquest projecte sigui tot el sector.

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en

Clic aquí

BIOECONOMIA CIRCULAR DE PROXIMITAT

Juvé & Camps ha participat en el projecte Fertilització orgànica en vinya ecològica i convencional

 “Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

L’objectiu principal del projecte es el de potenciar la bioeconomia circular a Catalunya utilitzant les dejeccions ramaderes i altres esmenes orgàniques provinents de la industria agroalimentària, per a la millora del sòl i de la productivitat de les explotacions vitivinícoles catalanes.

Els objectius concrets d’aquest projecte són:

 • Definir els paràmetres idonis en diferents tractaments de valorització de residus i subproductes orgànics provinents de la industria agroramadera, incloses les dejeccions ramaderes, per obtenir fertilitzants orgànics d’alta qualitat.
 • Caracterització dels fertilitzants orgànics aptes per a producció convencional i per a producció ecològica obtinguts a partir de dejeccions ramaderes i altres residus i subproductes orgànics de l’agroindústria.
 • Avaluació agronòmica de la fertilització in situ amb fertilitzants orgànics convencionals i ecològics en el cultiu de vinya.
 • Anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica de la creació d’un servei tècnic pilot d’assessorament sobre fertilització orgànica per a potenciar la bioeconomia circular de les explotacions vitivinícoles catalanes.
 • Estudi de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la fertilització orgànica en vinya ecològica i convencional.

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en

Clic aquí

GO-DARP OPTIVINYA

Juvé & Camps ha participat en el projecte GO-DARP OPTIVINYA: EINA PER CONÈIXER L’ESTAT HÍDRIC DE LA VINYA A TRAVÉS DE LES DADES METEOROLÒGIQUES I EDÀFIQUES. Podreu trobar més informació aquí.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020” 

GO-DARP EFENERVI

Juvé & Camps ha participat en el projecte EFENERVI: EFiciència ENERgètica en el sector Vitivinícola. Podreu trobar més informació aquí.

 

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020” 

Juveycamps.com utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación.
Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies y que eres mayor de 18 años