Juvé & Camps forma part del projecte d’I+D GLOBALVITI que, juntament amb algunes de les bodegues i empreses del sector més importants de l’estat espanyol, s’uneixen per a millorar la producció vitivinícola enfront del canvi climàtic basada en robòtica, tecnologia IT i en estratègies biotecnològiques i de maneig de la vinya.

Aquest projecte s’emmarca dins el programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CENT) que cerca finançar grans iniciatives de desenvolupament experimental en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional. El Consell d’Administració del Centre per al Desenvolupament Industrial Tecnològic (CDTI) del Ministeri d’Economia va aprovar la implantació del projecte el 30 de novembre del 2016.

GLOBALVITI, que es durà a terme durant els propers quatre anys, compta amb una inversió de 8,8 milions d’euros per realitzar el seu principal objectiu: posicionar el sector vitivinícola espanyol com a referent a nivell mundial en la recerca de solucions i aplicació de tècniques innovadores en relació a malalties de la fusta, el maneig integral de la vinya i els processos de vinificació arran del canvi climàtic.

Les malalties de la fusta del segle XXI estan considerades al mateix nivell que la fil·loxera. Actualment, el cost anual per plantar la vinya en el món suma més de 1.100 milions d’euros. A Espanya, s’estima una mitjana entre un 3% i 20% de plantes afectades, generant pèrdues molt elevades.

El projecte està liderat per Bodegas Torres i compta amb la participació de Juvé & Camps, Bodegas Pago de Carraovejas, Bodegas Ramón Bilbao, Bodegas Martín Códax i també del Grupo Hispatec, de l’empresa de maquinària vitícola Pellenc Ibérica i de Viveros Villanueva Vides.