Juvé & Camps, sota la coordinació d’INNOVI, lidera el grup operatiu del innovador projecte pilot que incorporarà el llevat P29, aïllat al Penedès i propietat d’INCAVI, juntament amb els cellers Torelló Llopart, Gramona, Freixenet i Segura Viudas. L’objectiu d’aquesta iniciativa és produir llevats autòctons per a vins escumosos, que permetin als cellers diferenciar el seu producte a través de la implantació de la biodiversitat de microorganismes de les seves parcel·les per a reforçar al màxim la seva personalitat.

Principalment, el projecte pretén aconseguir que els vins i caves d’alta gamma es diferenciïn entre d’ells, gràcies a l’ús dels llevats autòctons que denoten entitat pròpia. L’increment del control sobre la fermentació és una de les claus d’aquesta iniciativa que pretén millorar, al mateix temps, la concentració dels llevats actius.

Les accions que formen part d’aquest projecte es realitzaran en un període estimat de tres anys que, alhora, es converteixen en tres etapes d’investigació. Inicialment, es realitzaran proves pilot a escala de laboratori per a optimitzar els mitjans de cultiu i els paràmetres de creixement. En aquest punt, es provaran diferents substrats nutritius d’origen ecològic, on s’avaluaran les combinacions de les seves variables als diferents medis, seguint la cinètica de creixement mitjançant la població dels llevats totals i viables.

La següent acció es realitzarà com un estudi de conservació del cultiu líquid. Amb la experiència de vida útil dels llevats, es seleccionaran les condicions més òptimes per al seu desenvolupament. D’aquí, es derivarà a una escala de producció de 50 litres per a obtenir llevats suficients per fer probes a escala als cellers. L’aplicació dels mateixos servirà per a la realització d’un itinerari de resultats que permetran conèixer les reaccions de les fermentacions dels vins i caves obtinguts. La valoració final de l’itinerari de la producció dels llevats ecològics també inclouran una validació tècnica de la infraestructura així com el mètode utilitzat per a l’estudi de la viabilitat econòmica.

Els resultats esperats arrel de la investigació d’aquest projecte es basen en la incorporació d’un llevat o més amb possible certificació ecològica, com és el P29 (propietat d’INCAVI) i un altre cep que es decideixi en el marc de projecte. També es busca el benefici en l’aprofundiment de la singularització dels vins i la incorporació com a la incorporació com a tret diferencial de sostenibilitat i autenticitat en els productes.