Dret de desistiment

El Client podrà exercir el seu dret de deixar sense efecte la compra efectuada a través de la Web, sense necessitat de justificació i penalització alguna, dins dels catorze (14) dies posteriors a la recepció dels Productes. S’entendrà exercit el dret a deixar sense efecte la compra efectuada quan la sol·licitud de desistiment s’enviï a Juvé & Camps abans del venciment del termini indicat. El Client accepta i reconeix que no tindrà dret a desistir del Contracte un cop hagi transcorregut el termini de catorze (14) dies indicat.

Per exercir el dret de desistiment, el Client haurà de de complimentar el formulari de desistiment disponible en la Web o emetre una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic) notificant la seva decisió de deixar sense efecte la compra dels Productes i, en ambdós casos, enviar aquesta notificació a e-shop@juveycamps.com indicant en l’assumpte de referència “Dret de desistiment”. Juvé & Camps comunicarà sense demora al Client en un suport permanent (per exemple, per correu electrònic) la recepció de la sol·licitud de desistiment.

Juvé & Camps reemborsarà el Preu del Producte un cop hagi rebut els Productes o el Client hagi entregat a Juvé & Camps una prova de devolució dels Productes. Aquest reemborsament s’efectuarà a través del mitjà de pagament utilitzat per a realitzar la compra del Producte (a no ser que el Client indiqui expressament el contrari) i el Client no incorrerà en cap despesa a conseqüència d’aquest reemborsament. La devolució dels Productes per part del Client haurà d’efectuar-se en l’establiment indicat en la Secció 1, en el seu embalatge original i de manera que garantís el seu bon estat de conservació, en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistir del Contracte, entenent-se complert aquest termini si s’efectua la devolució dels Productes abans de quan hagi conclòs el termini de catorze (14) dies naturals.

Les despeses de devolució dels Productes seran assumits pel Client. Es calcula que aquest cos s’eleva a aproximadament set (7) Euros com a màxim.

El Client únicament serà responsable de la disminució del valor dels Productes resultants d’una manipulació diferent de la necessària per a verificar la naturalesa o característiques dels Productes entregats.

L’exercici del dret de desistiment extingirà les obligacions de les parts regulades en el Contracte.

Juveycamps.com utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación.
Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies y que eres mayor de 18 años