Avís legal

Introducció

A través del present lloc web (d’ara endavant, el Lloc Web) s’ofereix a l’Usuari informació sobre Juvé i Camps.
El titular del Lloc Web es reserva el dret a modificar aquest Avís legal, per la qual cosa recomanem a l’Usuari que el llegeixi atentament cada vegada que visiti el Lloc Web, ja que qualsevol modificació estarà en vigor des del mateix moment de la publicació.

 

Informació general del propietari de la Pàgina Web

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’indiquen les dades del titular del present lloc web (d’ara endavant, la “Companyia”)
Titular: Juvé i Camps S.A.
NIF: A08186025
Adreça: Carrer de Sant Venat, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona
Contacte: juveycamps@juveycamps.com
Telèfon: 938911000
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 11558, foli 153, full número B-63320, inscripció 34a

 

Obligacions de l’Usuari

Veracitat de la informació
L’Usuari declara ser més gran. Tota la informació que l’usuari ens faciliti haurà de ser veraç i actualitzada. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades indicades als documents o formularis que la Companyia posi si escau a disposició de l’Usuari per a la contractació i realització de qualsevol de les Activitats. En conseqüència, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a la Companyia ia tercers.

Diligència i ús adequat
L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les Condicions Generals de Compra, així com a les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables a cadascuna de les Activitats en què aquest Usuari pogués participar. L’ús que l’Usuari faci dels continguts del Lloc Web el realitzarà sota el risc i la responsabilitat. L’Usuari renuncia expressament a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts al Lloc Web amb fins il·lícits i expressament prohibits, que resultin contraris als béns, drets i interessos de la Companyia, els seus membres i/o tercers, i respondrà davant dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions.

 

Garanties i Responsabilitats

Disponibilitat, accés i funcionament del Lloc Web
Sense perjudici dels drets de l’Usuari del Lloc Web i, si escau, dels drets reconeguts als consumidors al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Companyia no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i continguts. La Companyia, si és el cas i en la mesura que sigui possible, avisarà prèviament l’Usuari de les eventuals interrupcions en el funcionament d’aquests. En conseqüència, la Companyia no serà responsable, sense perjudici dels límits legals aplicables, pels danys o perjudicis que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat, accés o continuïtat del Lloc Web o de qualsevol dels seus serveis o continguts, sempre que aquests danys o perjudicis no siguin conseqüència duna activitat o omissió imputable a la Companyia.

Ús inadequat del Lloc Web o incompliment de les Condicions
La Companyia, sense perjudici dels límits legals aplicables, no garanteix, ni pot responsabilitzar-se de qualsevol dany i/o perjudici a l’Usuari com a conseqüència de qualsevol problema tècnic experimentat per l’usuari, com qualsevol errada informàtica, virus o anomalia tècnica a l’equip , servidors, sistema o programa informàtic i/o xarxa de l’Usuari. Així mateix, la Companyia no assumeix responsabilitat amb relació a qualsevol dany que l’Usuari o un tercer pateixi com a conseqüència d’un ús inadequat del Lloc Web per part de l’Usuari esmentat, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, l’incompliment pel mateix Usuari de les presents Condicions Generals de Compra.

Enllaços des de llocs web de tercers
No es poden establir enllaços al Lloc Web des de pàgines web de tercers sense el previ consentiment per escrit de la Companyia. En cas que s’estableixin aquests vincles sense el consentiment esmentat, el titular del lloc web infractor respondrà de les eventuals infraccions de drets de propietat intel·lectual i industrial que es puguin ocasionar, així com dels danys i perjudicis que aquesta activitat pogués ocasionar a la Companyia i/o qualsevol tercer.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, incloent-hi, a títol enunciatiu, i no limitatiu, noms, dominis, logos, marques, dissenys, textos, programari, imatges i/o bases de dades incloses o accessibles a través del Lloc Web, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de la Companyia o de tercers llicenciants titulars dels mateixos. En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública (en qualsevol de les seves modalitats ) sobre els continguts i/o drets de propietat intel·lectual i industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Companyia o del tercer titular dels drets, excepte en els supòsits expressament contemplats a la legislació aplicable i d’acord amb els principis de la bona fe.

 

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Per conèixer els tractaments de dades que la Companyia pot dur a terme, així com les seves finalitats, si us plau accediu a la Política de Privacitat que trobareu al peu d’aquest Lloc Web.

 

Política de cookies

La Companyia utilitza galetes pròpies i de tercers per personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Podeu trobar més informació sobre l’ús de les galetes que es realitza a la Pàgina Web a la Política de Cookies, disponible al peu de pàgina del Lloc Web.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquest Lloc Web es regeix per la llei espanyola, sens perjudici de qualsevol altra llei que al consumidor li pugui ser legalment aplicable, de conformitat amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi se sotmetrà a la jurisdicció establerta a les Condicions Generals de Compra.

Actualitzada el 9 de novembre 2023

Juveycamps.com utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación.
Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies y que eres mayor de 18 años